Vaak gestelde vragen

Cohousing algemeen


Voorbereiden van een cohousingproject


Bouwen aan een cohousingproject


Leven in een cohousingproject


Uitstappen uit het cohousingproject
Cohousing Waasland geeft antwoord!


Wat is cohousing en wat is cohousing niet?

Cohousing is een moderne woonvorm waarbij een groep mensen elk hun eigen huis hebben met tuintje of terras, en daarnaast ook nog bepaalde zaken delen zoals een grotere tuin, een gemeenschappelijk gebouw en heel wat gebruiksvoorwerpen. Op deze manier ontstaat gemakkelijk sociale interactie en wordt een fijne buurt om in te wonen gecreëerd. Steeds is er voldoende aandacht voor privacy en de mogelijkheid tot momenten met het eigen gezin wanneer men dat verkiest.

Ga terug naar vragenreeks


Wat is Cohousing Waasland?

Cohousing Waasland is een groep mensen die samen een grond gekocht hebben in Sint-Niklaas en daarop hun eigen huis gebouwd hebben, maar ook een groot deel van de oppervlakte met elkaar willen delen. Zo is er een grote gemeenschappelijke tuin en een paviljoen met een grote keuken, een eetruimte en speelruimte voor de kleintjes. We zijn gesteld op ons privéleven, maar andere dingen kunnen we delen. Is het wel nodig dat elke bewoner een eigen grasmachine heeft? Moet elk tuintje een aparte schommel hebben, of investeren we liever in gemeenschappelijke, grotere, stevigere speeltuigen?

Ga terug naar vragenreeks


Hoe vaak vergaderen jullie?

Elke maand wordt er een cosessie georganiseerd. Dit is een vergadering waar iedereen van Cohousing Waasland aan deelneemt. Hier worden, in consensus, de belangrijkste knopen doorgehakt. Naast deze maandelijkse vergaderingen komen de verschillende werkgroepen ook regelmatig samen om te vergaderen, te werken, te knutselen,… Deze bijeenkomsten worden georganiseerd wanneer dit nodig wordt geacht.

Ga terug naar vragenreeks


Hoe worden beslissingen genomen?

Beslissingen worden steeds in consensus genomen. Dit wil zeggen dat er pas van een akkoord wordt gesproken wanneer iedereen van de groep zich kan vinden in het besluit.

Ga terug naar vragenreeks

Moet de groep volledig zijn om te beginnen bouwen?

Ja, dit is een vereiste aangezien wij ons eigen geld investeren en geen spaarpot hebben om extra bouwkosten voor te schieten. We zoeken momenteel naar investeerders voor het geval we hier niet tijdig in slagen.

Ga terug naar vragenreeks


Kan ik ook een woning of appartement huren in jullie cohousingproject?

Voorlopig kan dat niet. Alle woonunits die zullen worden gebouwd binnen ons cohousingproject worden door de eigenaars zelf betaald met eigen kapitaal en met de intentie om er zelf te gaan wonen. 

Ga terug naar vragenreeks


Is een cohousingwoning duurder dan een standaard woning?

Ja en nee. Binnen ons cohousingproject streven we naar het bouwen van passiefwoningen of op z’n minst lage energiewoningen. Dit betekent een extra investering tijdens de bouwfase, maar door het extreem lage verbruik daalt je energiefactuur zodanig dat je na verloop van tijd de extra investering hebt ingehaald.

Ook de bouw van het gemeenschappelijk paviljoen brengt een extra meerkost met zich mee. Maar de ruimtes die zijn ondergebracht in het paviljoen, zoals een logeerkamer, wasruimte, ontspanningsruimte, grote eetplaats, werkplaats, fietsberging,… , zijn ruimtes die je uit je eigen woning kan weglaten. Je bouwt compacter en hebt dus minder bouw- en energiekosten.

Ook een heel belangrijke doelstelling van cohousing is het delen van verschillende gebruiksvoorwerpen. Een voorbeeldje hiervan is één gezamenlijke grasmachine in plaats van 20 individuele grasmachines. Dat bespaart niet alleen in aankoop- en onderhoudskosten, maar ook in opbergplaats. En zo zijn er veel toestellen ed. die je kan delen. Reken zelf maar even uit…

Ga terug naar vragenreeks


Kiezen jullie voor natuurvriendelijke bouwmaterialen?

Jazeker, tijdens het ontwerpen en het bouwen van onze woningen en de gemeenschappelijke gebouwen zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van ecologische bouwmaterialen. Dit zijn bouwmaterialen die zowel tijdens het productieproces als tijdens de verwerking op de bouwplaats zo weinig mogelijk impact hebben op onze natuur en leefmilieu. Ook het recycleren van deze bouwmaterialen mag geen impact hebben op ons milieu.

Ga terug naar vragenreeks


Moeten alle huizen er hetzelfde uitzien?

Nee, dat hoeft niet noodzakelijk. De woningen zullen van grootte en vorm al zeker van elkaar verschillen afhankelijk van de vraag van de eigenaar. Wel wordt er gestreefd naar een architecturale samenhang tussen de verschillende gebouwen. Maar dit gegeven, dat trouwens ook vanuit het stadsbestuur wordt verlangd, leggen we met het volste vertrouwen in de handen van onze architecten.

Ga terug naar vragenreeks


In hoeverre kunnen we de afwerking zelf kiezen?

Het is je eigen woning dus niemand kan je wat verbieden. Wel is het goed om er rekening mee te houden dat groepsaankopen een heel pak goedkoper kunnen zijn en aangezien je met een hele groep samen bouwt is dit een uitgelezen mogelijkheid. Wikken en wegen dus!

Ga terug naar vragenreeks


Is het mogelijk om bepaalde werken in het bouwproces ook zelf te doen?

Naast de werken die we samen als groep zullen uitvoeren, staat het je vrij om bepaalde werken aan je woning zelf uit te voeren. Ook hier is het wel aangewezen om eens te overleggen met de groep. Misschien is het wel goedkoper als je samen een aannemer aanstelt of de werken samen uitvoert.

Ga terug naar vragenreeks


Hoeveel percent van de grond en de bebouwing is privé en hoeveel gemeenschappelijk?

Elke woonunit inclusief een tuintje of terras van enkele vierkante meters behoort tot het privégedeelte. Daarnaast kan elke bewoner gebruik maken van de grote gemeenschappelijke tuin, het paviljoen (keuken, (polyvalente) eetzaal, wasplaats, logeerkamer, ontspanningsruimte, …), de parking, de fietsenberging, de werkplaats, … Al deze plaatsen zijn gemeenschappelijk en zijn voor een deel eigendom van elke bewoner. Dit deel wordt bepaald door een verdeelsleutel.

Ga terug naar vragenreeks


Is er ook ruimte voor een alleenstaande ouder?

Jazeker, cohousing leent zich perfect tot alle soorten gezinssituaties. Gezinnen genieten van de aanwezigheid van speelvriendjes voor hun eigen kroost. Alleenstaanden genieten dan weer van de aanwezigheid van andere volwassenen. Een alleenstaande ouder kan, net zoals de andere, van beide voordelen genieten. Wij streven naar een gezonde mengeling van verschillende leeftijden en gezinssituaties binnen onze groep.

Ga terug naar vragenreeks


Ben ik niet te oud voor cohousing?

Voor cohousing ben je nooit te oud! Integendeel zelfs, het opzet van cohousing is juist het sociale, jong en oud door elkaar. De kans dat je op je oude dag vereenzaamt, wordt hierdoor gereduceerd tot een minimum. Bovendien zal je buur er zeker niet mee in zitten om eens boodschappen voor jou mee te brengen of een herstelling te doen. Te oud voor cohousing, nee hoor, wij streven juist naar een gelijkmatige mengeling van jong en oud.

Ga terug naar vragenreeks


Hoe groot zal de tuin zijn?

We kozen voor ons cohousingproject voor een perceel van om en bij de 5000 m². Op deze oppervlakte worden 22 woonunits voorzien, een paviljoen en een gemeenschappelijk parking. Wat overblijft, wordt integraal besteed aan een aangename tuin met speelruimte, groentetuin, ontspanningsruimte, …

Ga terug naar vragenreeks


Kan ik na verloop van tijd mijn cohousingwoning zomaar verkopen?

Uiteraard kan je je eigen woning en je deel van de gemeenschappelijke delen verkopen wanneer je dat wil of moet. In een cohousingproject is het wel zo dat de groep voorkooprecht heeft. Indien de groep geen beroep doet op het voorkooprecht kan je je woning vrij verkopen.

Ga terug naar vragenreeks


Is het verkopen van een cohousingwoning moeilijker dan een standaard woning?

Momenteel staat cohousing in België nog in zijn kinderschoenen. Maar de populariteit van het cohousingconcept is ook bij ons aan een stevige opmars bezig. Hierdoor zal ook de vraag naar cohousingwoningen groter worden. In Denemarken, waar cohousing een heel pak verder staat dan bij ons, bestaan er zelfs wachtlijsten voor woningen die deel uitmaken van een cohousingproject.

Ga terug naar vragenreeks


Cohousingtermen


Binnen ons cohousingproject durven we soms eens spelen met speciale woorden, woorden die je in andere contexten niet tegenkomt of met een andere betekenis. De uitleg van deze 'cohousingtermen' vind je in onze woordenlijst.