Woordenlijst

Infosessie?

Een infosessie is een presentatie waarin we een korte introductie geven tot cohousing.

Tot voor kort organiseerden we maandelijks een infosessie in Sint-Niklaas - en enkele keren ook in een andere Wase gemeente, maar vanaf december 2015 geven we enkel nog privé-infosessies aan huis.

De presentatie of voorstelling duurt ongeveer anderhalf uur. Je leert er alles over het algemene principe van cohousing, maar vooral ook over ons specifieke project, onze groep, onze dromen en concrete plannen.
 

Cosessie?

De maandelijkse cosessie is een soort "Algemene Vergadering" waar de leden van de cohousinggroep samenzitten om een aantal dingen te bespreken of te beslissen. Alle werkgroepen geven ook een kort overzicht van hun activiteiten.
 

Cohesie?
 
Wij vinden het erg belangrijk om elkaar goed te leren kennen en als groep te groeien. Met vergaderen alleen zie je steeds dezelfde kant van je toekomstige buren - we willen elkaar ook op een andere manier leren kennen. Hiervoor organiseren we een cohesie: een fijne groepsactiviteit voor jong en oud waarin we op een ontspannen manier met elkaar kunnen babbelen. Een wandeling, een bezoek aan een project, een etentje, samen sporten, een weekenduitstap, ...
 

Werkgroepen?

Omdat het niet werkbaar is om voor elke beslissing steeds met de hele groep samen te zitten, zijn er een aantal werkgroepen opgericht. Deze komen regelmatig samen en bespreken alle zaken die hen interesseren.

Momenteel zijn er 4 werkgroepen:
  1. Werkgroep Communicatie of 'Comms': verzorgt alle communicatie intern en extern, en staat in voor de groei van de groep.
  2. De Technical Task Force of 'TTF': behandelt alles wat te maken heeft met het bouwen zelf, onderzoekt interessante technieken, ... Zij organiseerden bijvoorbeeld de architectuurwedstrijd.
  3. De Juridische en Financiële werkgroep of 'JuFi': de juffies verzorgen de documenten, de boekhouding en de geldstromen. Zij staan in voor de kas, stellen de statuten op van de VZW, beheren het Huishoudelijk Reglement.
  4. Werkgroep groepsvorming of 'Groep Groep': staat voor de samenhang en het welbevinden van de verschillende groepsleden. Zij organiseren leuke activiteiten, uitstapjes en niet te vergeten de cohesieweekends.
  5. Werkgroep Tuin: tekent de concrete plannen uit voor het tuinontwerp
  6. Werkgroep Visie: werkt(e) aan een visietekst waarin staat waarom we aan cohousing doen (tijdelijke werkgroep)