VZW Cohousing Waasland is een feit! [01-07-'13]

Nu de statuten van de VZW officieel in het staatsblad gepubliceerd zijn is de VZW een feit! Proficiat aan de bestuurders en de leden!

Met de oprichting van onze Cohousing Waasland vzw leggen we de basis voor de volgende stappen die we als groep zullen zetten. Met deze ‘rechtspersoon’ kunnen we nu officieel optreden met het oog op de aankoop van de grond, de indiening van de bouwaanvraag, enz. in de voorbereiding van de bouw van ons project. De oprichtingsakte is door de juridisch-financiële werkgroep opgesteld en nadien bewerkt door de hele groep, om een aantal principes correct op te nemen:

  • Consensus: onze groep neemt beslissingen in overleg, waarbij iedereen zijn mening heeft kunnen uiten en waarbij de conclusie voor iedereen aanvaardbaar is. Stemmen (met meerderheid tegen minderheid) proberen we te vermijden en is slechts voorzien in uiterste omstandigheden. Een gezonde cultuur van open overleg is belangrijk, laat ons zeggen dat we oefenen voor het moment waarop we samenwonen!

  • Gelijkheid: hoewel enkele leden zich hebben opgegeven voor de raad van bestuur, is dit orgaan enkel een werkmiddel. Elk nieuw lid krijgt immers dezelfde rechten als de bestaande leden. Beslissingen worden genomen in onze maandelijkse bijeenkomst, de cosessie. De raad van bestuur moet enkel deze beslissingen uitvoeren. Dat er geen voorzitter, secretaris of penningmeester is aangesteld, maakt dit nog duidelijker.

  • Transparantie: ook zijn alle beslissingen transparant voor de leden van de vzw. Ze worden door de cosessie genomen en officieel bekrachtigd in de raad van bestuur die daarop volgt. Elk lid mag de raad van bestuur bijwonen.

Je kan de volledige akte nalezen in het Staatsblad.


Terug naar nieuwsberichten